Aspiratori e Soffiatori


soffiatore shindaiwa eb250

Soffiatori shindaiwa eb250

€ 199,00 € 255,00 -21%

soffiatore shindaiwa eb252

Soffiatori shindaiwa eb252

€ 249,00 € 335,00 -22%

soffiatori shindaiwa eb221s

Soffiatori shindaiwa eb221s

€ 346,00 € 355,00 -2%

soffiatore shindaiwa ebs256s

Soffiatori shindaiwa eb256s

€ 365,00 € 415,00 -12%

soffiatore shindaiwa eb3410 c4

Soffiatori shindaiwa eb3410c4

€ 360,00 € 430,00 -16%

soffiatore shindaiwa eb600rt

Soffiatori shindaiwa eb600rt

€ 568,00 € 645,00 -12%

soffiatore shindaiwa eb770

Soffiatori shindaiwa eb770

€ 700,00 € 795,00 -12%